Hello, world!
潜水和课程

救援潜水员课程

4天3夜 PADI 救援潜水员课程教您避免和管理问题的技巧,并提高您作为潜水员的信心。在课程期间,您将通过提高识别潜在问题的能力和练习潜水应急方法,成为更好的潜水伙伴。主题相对严肃,但培训很有趣,甚至是许多潜水员最喜欢的课程。

订阅最新优惠及消息

地址

219-E, 1st Floor, Wisma Cemerlang, Jalan Sultan Zainal Abidin, 20000 Kuala Terengganu, Terengganu.

联络电话

+609-6313366
+609-6239911

行动电话

+6019-9344666

Copyrights © 2022 All rights reserved. Summer Bay Travels & Tours Sdn Bhd (1165017-V).
Designed & developed by Travoxis Technology SDN BHD