Hello, world!
活动

Via Verrata

Via Verrata 在意大利语中意为铁道。 活动中,您将穿越棘手、陡峭的岩石地形,依靠着固定的安全线。 这段“铁道”悬挂在海拔80米的悬崖上。您可以尝试放开双手,完全信任设备、体验刺激和兴奋,拍照记录这独一无二的瞬间

订阅最新优惠及消息

地址

219-E, 1st Floor, Wisma Cemerlang, Jalan Sultan Zainal Abidin, 20000 Kuala Terengganu, Terengganu.

联络电话

+609-6313366
+609-6239911

行动电话

+6019-9344666

Copyrights © 2022 All rights reserved. Summer Bay Travels & Tours Sdn Bhd (1165017-V).
Designed & developed by Travoxis Technology SDN BHD